۱۳۹۲ تیر ۱۱, سه‌شنبه

سعید مرتضوی جنایتکار مظلوم حکومت اسلامی

خبر جریمه 200 هزارتومانی جلاد کهریزک را که میخوانیم چنان بر آشفته می شویم و از این همه ظلم و بی عدالتی به فغان می آییم که لحظه ای فراموش میکنیم سعید مرتضوی هم واقعیت غیر قابل انکار دیگری از ماهیت زشت و پلید همین حکومت اسلامی است،حکومتی که:
بزرگترین جنایتکار تاریخ معاصر ایران را امام و دوران سیاهش را دوران طلایی می نامد!
قاتل و جلاد زندانهای دهه سیاه 60 (اسدالله لاجوردی) را شهید می خواند و عکس هایش را بر در و دیوار شهر آذین می کند!
آمرین و قاتلین (علی فلاحیان و روح الله حسینی،دری نجف آبادی)نویسندگان و نخبه گان و دگر اندیشان را بر مسند قانون گزاری می نشاند و کاندید ریاست جمهوریشان می کند!
تروریستها و آدمکشهای بین المللی ( علی وکیلی رادها و انیس نقاشها)را قهرمان ملی می خواند و بر خوان نعمت می نشاند!
دزدان و غارتگران بیت المال(رفیقدوست ها،رحیمی ها،لاریجانی ها،زنجانی ها) را مسند و مرکب میدهد و تجلیلشان می کند!
جانیان و قاتلان مردم (اسماعیلی مقدم ها،رادان ها،نظری ها،همدانی ها و فضلی ها) را سردار می خواند و نشان و مدالشان میدهد!
سر دسته اراذل و اوباش و سرکوبگران را ( ده نمکی ها و الله کرم ها و سلحشورها و شمقدری ها)را جامه هنر می پوشاند و هنرشان را می ستاید!
ترور و بمب گذاری و به خاک و خون کشیدن انسانهای بیگناه را عملیات شهادت طلبانه می خواند و نام عاملانش را (خالد اسلامبولی ها،احمد قصیرها،فتحی شقاقی ها)بر خیابانهای پایتخت می گذارد!
به اینها که فکر می کنم ،احساس میکنم شاید این حکومت در حق مرتضوی بی انصافی هم کرده باشد!